Nyheter
 • Anpassar du din skog till besökare?

  Tar du hänsyn till sociala värden i ditt skogsbruk? Tänker du på vandrare, turister, scouter, skogsflanörer, skolklasser, föreningar, fågelskådare och andra? Har du tips till andra? Eller har du dåliga erfarenheter? Svara på SKOGENs månadens fråga.
 • Annons
 • Bengt Ek

  Kadaver på ­timmerbilen?

  I senaste numret av SKOGEN tittar vi närmare på skogstransporterna. Men vad ligger egentligen där på släpet? Är det trädkadaver?
 • Stormvirke blir liggande i skogen

  Kategorier: stormvirke, Skogsstyrelsen
  Det finns fortfarande för mycket stormfällt virke kvar i skogen i Norrbotten efter junistormen. Virkets kvalitet försämras och risken för angrepp av skadeinsekter på såväl gran som tall är stor nästa vår, enligt Skogsstyrelsen.
 • Sök stöd till påhittig naturvård

  Kategorier: naturvård, WWF, Skogsskötsel
  Varje år delar WWF ut medel till några innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt. Har du spännande idéer är du välkommen att söka före den 14 september!
 • ”Vi ser en generation framåt”

  DEBATT Det är få som tänker lika långsiktigt som vi skogsägare. Vi gör i regel inga bra kvartalsbokslut och behöver heller inte göra det. Vi ser någon generation framåt och det gynnar säkerligen också den vitryggiga hackspetten. Det skriver Karin Axelsson, en av Föreningen Skogens medlemmar.
 • Stort intresse för trähussafari

  Kategorier: träbyggande, Växjö, Södra
  Växjö var först i landet med flera byggprojekt i trä. Nu vill de sprida målsättningen att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä år 2020. För att inspirera andra anordnades nyligen en trähussafari.
 • ”Se skog och vatten som en helhet”

  Kategorier: Forskning, skogens vatten
  Restaurera inte näraliggande skogar och vattendrag var för sig, utan behandla dem som en helhet. Uppmaningen kommer från forskaren Christer Nilsson, Umeå universitet.
 • "Skogsstyrelsen har förtroende för skogsägarna"

  Kategorier: debatt, HermanSundqvist, Land
  DEBATT Det svenska skogsbruket är i de flesta avseenden ett föredöme. Skogsstyrelsen har ett stort förtroende för det svenska skogsbruket och för skogsägarna. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till LRF:s kommentar om att svenska myndigheter ser de enskilda ägarna som ett hinder för statlig styrning.
 • Svenskt skogsägarmodell inspirerar Kina

  Kategorier: debatt, LRF
  DEBATT När det kommunistiska Kina återställer sin skog har man svensk privatägd skog som förebild. Men i Sverige ser myndigheterna de enskilda ägarna som ett hinder för statlig styrning, skriver LRF i Svenska Dagbladet.
 • Mellansvenska skogsägare brandkompenseras

  Mellanskog förmedlar nu ut ytterligare kompensation till de medlemmar som drabbades av den stora skogsbranden i Västmanland för två år sedan. Tre kronor per kubikmeter virke utbetalas.

Sidor